MYYMÄLÄ OSOITTEESSA RANNA TEE 2, TABASALU

Asuntoauton vuokrausehdot

Yleiset ehdot

Asuntoauto luovutetaan tankattuna, siivottuna ja teknisesti kunnossa olevana. Suositellaan että ajoneuvoa vastanottaessa Te sen huolella tarkistatte ja huomautatte sopimusta allekirjoittaessa kaikista vaurioista ja puutoksista (mm naarmuista), muuten te voite joutua vastuuseen vaurioista jotka, on ollut asuntoautolla jo ennen kuin Te otitte sen käyttöön. Vuokraanantaja ei ole suoraan tai epäsuoraan vastuussa vahingoista/kuluista, jotka voivat seurata asuntoauton rikkoitumisesta ja siitä jos edellämainituista syistä matka katkeaa tai viivästyy.

 

Asuntoauto luovutetaan täysin tankattuna. Jos asuntoauto palautetaan muuten kuin täyteen tankattuna niin puuttuvasta polttoaineen määrästä peritään maksu Neste Oil hintatason mukaan ja tankkaus maksu 42 euroa (sisältäen ALV). Vuokranantaja voi periä kyseisen summan takuurahasta. Väärän polttoainen tankkamisesta johtuvat vahingot korvaa vuokraaja.

Asuntoauton vuokraamista varten vuokralle ottajan tulee esittää voimassaolevan ajokortin ja henkilötodistuksen (passin). Asuntoauton vuokraajan pitää olla vähintään 21 vuotias ja hänellä pitää olla vähintään 3 vuoden ajokokemus B-luokan ajokortilla. Jos ajoneuvon vuokraa yritys, vuokrasopimukseen allekirjoittaa hallituksen jäsen tai siihen valtutettu henkilö, joka esitää vuokranantajalle valtakirjan ja valtakirjan voimassaoloa vahvistavia papereita. Tässä tapauksessa vuokrasopimuksen lisäksi allekirjoitetaan sopimus, millä ajoneuvon käyttäjä takaa yrityksen nimin otettuja velvollisuuksia.

 

“Ajoneuvoille joiden kokonaispaino on 3,5 tonnia, vuokraajan ja jokaisen kuljettajan alaikäraja on 21 vuotta. Sekä vuokraajalla että kaikilla kuljettajilla pitää olla ollut luokan B tai vastaava kansallinen/kansainvälinen ajokortti vähintään vuoden ajan.

 

Ajoneuvoille, joiden paino on yli 3,5 tonnia, vuokraajan ja jokaisen kuljettajan alaikäraja on 25 vuotta. Sekä vuokraajalla että kaikilla kuljettajilla pitää olla ollut luokan C1vastaava kansallinen/kansainvälinen ajokortti vähintään kolmen vuoden ajan.

 

Ajoneuvoa noudettaessa kuljettajan ja/tai vuokraajan on esitettävä voimassa oleva ajokortti ja henkilöllisyystodistus/passi. Mikäli vuokra-ajoneuvon luovutus myöhästyy koska mainittuja asiakirjoja ei pystytä esittämään, vastaa vuokraaja syntyneistä kuluista. Mikäli asiakirjoja ei pystytä esittämään sovittuna luovutushetkenä eikä kohtuullisen ajan kuluttua sovitusta luovutushetkestä, on vuokralle antajalla oikeus perua vuokrasopimus. Tällöin pätevät kohdassa 4.2 mainitut peruutusehdot.

Ajoneuvoa saa kuljettaa vain vuokraaja ja vuokrauksen yhteydessä mainitut kuljettajat.

2.4 Vuokralle ottaja on velvollinen säilyttämään kaikkien kuljettajien, joille hän luovuttaa ajoneuvon vaikka vain väliaikaisesti, nimet ja osoitteet ja ilmoittamaan ne vuokran antajalle pyynnöstä. Vuokraaja vastaa niiden kuljettajien toimista, joille hän on luovuttanut ajoneuvon, kuten omistaan.”

Varaaminen (booking), takuurahat ja maksaminen

Asuntoauton varausmaksu on 30% koko vuokrausajan maksusta, mutta vähintään 300 euroa. Varaus vahvistetaan, kun varausmaksu on saapunut OY AD Consult tai MOTORHOME.ee OY tilille ja se pitää maksaa 3 vrk sisällä varauslaskun saapumisesta.

Huippukaudella (01.06. – 31.08.) jos asuntoauto vuokrataan alle 30 vrk ennen vuokrauskauden alkua, vuokraaja maksaa varausta tehdessä 50% vuokrahinnasta.

Varauksiin voi tehdä muutoksia varauksen jälkeen, kunnes on jäljellä 60 vrk ennen sovittua vuokrausajan alkua ja vain, jos vuokranantajalla on mahdollista tarjota vaihtoehtoinen asuntoauto ja uusi varaus vastaa hintansa puolesta alkuperäistä. Varausmaksua ei palauteta, vaan se kattaa osan vuokramaksusta. Jos asiakas purkaa varauksen asiakas on vastuussa varausmaksun verran ja varausmaksua ei palauteta.

Asuntoauton vuokraaja maksaa vuokratakuun 500 euroa (A-luokan täysintegroitujen mallien tapauksessa 1500 euroa). Summa palautetaan vuokralaiselle sopimuksen loppuessa, jos muita vaatimuksia ei ole.

Vuokrauksen loppusumma sekä takuusumma maksetaan ennen vuokrauksen alkua sovittuun aikaan menneessä. Lopullinen laskutus tapahtuu ajoneuvon palautuksen yhteydessä vuokranantajalle. Vuokramaksun voi suorittaa käteisellä tai pankkisiirtona.

Vuokrahinta sisältää mahdolliset öljynvaihdot, pakollisen liikennevakuutuksen ja täyskaskon. Vuokrahinta ei sisältä polttoainetta.

Vakuutus, vastuu kolmansien osapuolien edessä

Matkaautojen vuokrahinnat sisältävät kaskovakutukseen (liikenneonnettomuus, vandalismi) vuokralle ottajan omavastuulla 650 euroa (A-luokan töysintegroidun mallin tapauksessa omavastuu on 1500 euroa) ja vakuutukseen varkauden tapaukselle jolloin vuokraalle ottaajan omavastuu on 15% ajoneuvon hinnasta (ajoneuvon hinta on merkattu vuokrasopimukseen). Ajoneuvon vanteet ja renkaat eivät ole vakutettuja ja näin olleen niiden kohdalla vuokraalle ottajaa kantaa niistä täydellisen taloudellisen vastuun. Matkaauton varkauden tapauksessa vuokraalleottajan on esitettävää ajoneuvon avaimet ja rekisteriotteen. Varkaus pitää olla vuokraalleottajan toimesta ilmoitettu/rekisteröity tapahtumapaika poliisiasemalla. Liikenneonnettomuuden sattuessa vuokraale ottaja on velvollinen ilmoittamaan aina asiasta poliisille ja ottamaan poliisilta vastaan kirjallise todistuse onnettomuuden sattumisen kohta jossa on vakuutusta varten esitetty tapahtumien/olosuhteiden yksityiskohdat. Pitää myös heti olla yhteydessä vuokraalle antaajaan (yhteystiedot löytyvät sopimuksessa).

Kaikki vuokraalleottaja ja/tai matkaauton käyttäjien toimesta vuokraus kauden aikana aiheutetut vahingot kolmansille osapuolille (esimerkiksi liikennesääntöjen rikkominen, parkimissakot, viivytysmaksut, auton …..) kuuluuvat täysin maksettavaksi auton vuokraalle ottajalle ja/tai matkustajille myös jälkeenpäin.

Ajoneuvon vastanotto ja luovutus, vuokrauskausi

Vuokrauskausi alkaa ensimmäisenä vuokrauspäivänä kello 14:00 ja loppuu viimeisenä vuokrauspäivänä kello 11:00, jos osapuolet eivät ole sopinet toisin. Jos ajoneuvo palautetaan yli 2 tunnin viiveella sovitun ajan jälkeen vuokrale antajalla on oikeus periä vielä yhden vuokrauspäivän maksun. Jos palautus viivästyy yli yhdellä vuorokaudella niin vuokralle antajalla on oikeus periä siitä ajalta vuokrausmaksun tuplana.

Matkaauto palautetaan vuokralle ottajan toimesta vuokralle antajalle huolella siivottuna, harmavesisäiliö sekä WC kasetti tyhjennettyinä samalla tavalla kuin auto on ollut vuokrauskauden alkaessa. Välipesu kuuluu vuokrasopimuksen hintaan ja sen suorittaa vuokralle antaja omakustanteisesti. Vuokralle antajalla on oikeus periä siivousmaksun jos matkaauto ei ole riittävän hyvin siivottu. Sisätilojen siivouksen hinta on 100 euroa.Harmavesisäiliön ja WC kasettin tyhjentämisen hinta on 50 euroa. Autossa on kieletty tupakointi ja lemmikkien kuljettaminen. Tämän vaatimuksen rikkomisesta vuokralle antajalla on oikeus periä sopimuksen rikkommisen sakon 300 euroa (A-luokan täysintegroidun mallin tapauksessa 1000 euroa). Edellämainitut summat on vuokralle antajalla oikeus pidätä takuusummasta.

Ajoneuvon luovutuksen yhteydessä vukralle antaja ja ottaja suoritavat auton tarkastuksen yhdessä. Viat, joita ei ollut vuokrasopimuksen alkaessa (luovutuksen hetkellä) ja joita ei voida laskea normaalin kulutukseen kuuluviksi vuokralleantaja korvaa autokorjaamon? hinnaston mukaan.

Matkaauton minimi vuokrakausi on kolme vuorokautta. Huippukaudella (01.06.-31.08.) minimiaika on 7 vuorokautta. Matkaautolla ei ole kilometrirajoitusta.

Varustus

Kaikilla ajoneilla on asennettu varkausesto laittet. Talvikaudella kaikilla ajoneuvoilla on talvirenkaat. Lisäksi kaikilla ajoneuvoilla on GPS paikaltimet, mikä mahdollistaa vuokralle antajalla seurata että ajoneuvoa käytetään tsarkoituksenmukaisesti. Sopimuksen mukaan vuokralle antaja antaa vuokralle ottajalle lisävarustukset, joiden tarkka lista on fiksoitu vuokrasopimukseen.

Vuokrasopimuksen voimassaolo

Jokainen allekirjoitettu sopimus on sitova myös siinä tapauksessa jos vuokraalle ottaja ei ole siitä lukenut läpi tai ymmärtänyt sen. Me suositellamme aina ennen sopimuksen allekirjoittamista lukea huoleellisesti läpi sopimuksen ehdot ja tarvittaessa pyytää tarkennusta/selitystä. Myöhemmin esitetyt valitukset/vaatimukset ei korvata tai ratkaistan oikeudessa.

Matkustaminen Viron ulkopuolelle

Vuokralle ottaja ei voi matkustaa Euroopa Liiton ulkopuolelle. Jos näin halutaan tehdä niin se pitää kirjallisesti sopia vuokralle antajan kanssa vähintään 14 vuorokautta ennen vuokrauskaude alkua. Tarkemmat sopimuksen ehdot ovat esitettyinä vuokrasopimuksessa.